...

Wspólnie budujemy bezpieczną

Przyszłość na torach

Jesteśmy producentem w obszarze układów hamulcowych pojazdów szynowych. Głównymi kierunkami działania są specjalistyczne usługi produkcji, napraw i serwisu układów hamulcowych pojazdów szynowych. Dodatkowo  świadczymy usługi w zakresie wytwarzania, montażu, eksploatacji, napraw okresowych i serwisu układów sterowania hamulcami pojazdów szynowych oraz kolejowych układów wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza.

Wyspecjalizowana
kadra

specjalistyczny
park maszynowy

certyfikaty
i dopuszczenia

zaplecze naukowe

długoletnie doświadczenie

ciągły rozwój i doskonalenie

Uznany producent

Dla branży kolejowej

Od lat nasze produkty i usługi znajdują zastosowanie zarówno w pojazdach szynowych jak i infrastrukturze. Zdobyliśmy zaufanie zarówno największych zarządców infrastruktury jak i producentów i użytkowników tabory. Nieustannie doskonalimy naszą kadrę i zaplecze techniczne, aby spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Rozumiemy kolej

we wszystkich jej aspektach

Naszym celem nadrzędnym jest stać się uznawanym producentem w obszarze układów hamulcowych pojazdów szynowych, którego urządzenia powszechnie stosowane będą u największych wytwórców taboru szynowego.

Polski producent

pojazdów dwudrogowych

Przy współpracy Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wdrożyliśmy i opracowaliśmy rozwiązanie z dziedziny transportu intermodalnego i pojazdów szynowo-drogowych. Stworzyliśmy ciągnik szynowo-drogowego typu C120 (na tor przestawny), który jest dostosowany do przetaczania wagonów w wagonowniach, prowadzenia bocznicowych prac manewrowych.

Aktualności

  • All Posts
  • Uncategorized

Inżynieria kolejowa

na Najwyższym Poziomie

Dane kontaktowe

PIT INDUSTRY SP. Z O.O.
NIP: 7822919419

ul. Warszawska 181
61-055 Poznań

PIT Industry 2024

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.